Ötən il Bakı Fond Birjasında (BFB) keçirilən əməliyyatların ümumi həcmi 14 mlrd.947 mln. 984,521 min manat təşkil edib.

APA-Economics” BFB-yə istinadən xəbər verir ki, 2021-ci illə müqayisədə bu, 2% azdır. Bildirilib ki, nəticə olaraq, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə dövlət qiymətli kağızlar üzrə ticarət həcmində 14%, korporativ qiymətli kağızlar 93%, korporativ qiymətli kağızlar üzrə: ilkin bazar 17%, təkrar bazar 405%, korporativ qiymətli kağızlar üzrə repo əməliyyatları üzrə isə 2694% artım müşahidə olunub.

Həmçinin, ötən ilə müqayisədə ümümi repo əməliyyatları üzrə 30% azalma qeydə alınıb. 2022-ci ilin dekabr ayının son ticarət günü üzrə Bakı Fond Birjasının kapitalizasiyası 4,193,278,402 manat təşkil edərək, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə cəmi 4% azalma müşahidə olunmuşdur. 2022-ci il ərzində Bakı Fond Birjasında ötən ilə nəzərən korporativ qiymətli kağız yerləşdirilməsi (ipoteka istiqrazları istisna) sayı 36% artaraq 45 təşkil etmiş, kütləvi üsulla həyata keçirilmiş korporativ qiymətli kağız yerləşdirilməsi (ipoteka istiqrazları istisna) sayında isə 47% artaraq 34 olub.

Bazarlar / Əməliyyatlar 01.01.2022-31.12.2022 01.01.2022-31.12.2022
Əqdlərin həcmi (manatla) Əqdlərin sayı Əqdlərin orta günlük** həcmi (manatla) Əqdlərin orta günlük sayı
1. Dövlət qiymətli kağızları 8,312,835,409 2,506 34,493,093 10.40
1.1. İlkin bazar 7,304,001,910 1,590 30,307,062 6.60
Dövlət istiqrazları (AR Maliyyə Nazirliyi) 2,406,752,818 532 9,986,526 2.21
ARMB* qiymətli kağızları 4,897,249,092 1,058 20,320,536 4.39
1.2. Təkrar bazar 1,008,833,499 916 4,186,031 3.80
Dövlət istiqrazları 657,116,423 811 2,726,624 3.37
ARMB qiymətli kağızları 351,717,075 105 1,459,407 0.44
2. Korporativ qiymətli kağızlar 1,574,691,409 3,884 6,533,989 16.12
2.1. İlkin bazar 765,768,754 416 3,177,464 1.73
2.1.1. Səhmlər 49,636,160 112 205,959 0.46
2.1.2. İstiqrazlar 716,132,594 304 2,971,505 1.26
– İpoteka istiqrazları 450,799,125 18 1,870,536 0.07
– Digər istiqrazlar 265,333,469 286 1,100,969 1.19
2.2. Təkrar bazar 808,922,656 3,468 3,356,526 14.39
2.2.1. Səhmlər 14,563,840 2,549 60,431 10.58
2.2.2. İstiqrazlar 794,358,815 919 3,296,095 3.81
– İpoteka istiqrazları 627,809,525 42 2,605,019 0.17
– Digər istiqrazlar 166,549,290 877 691,076 3.64
3. Repo əməliyyatları 5,060,457,703 4,111 20,997,750 17.06
Dövlət istiqrazları üzrə 3,541,143,761 3,543 14,693,543 14.70
ARMB qiymətli kağızları üzrə 1,417,814,409 297 5,883,047 1.23
Korporativ qiymətli kağızlar üzrə 101,499,533 271 421,160 1.12
Cəmi (1+2+3) 14,947,984,521 10,501 62,024,832 43.57
– o cümlədən: ilkin bazar 8,069,770,664 2,006 33,484,526 8.32
– o cümlədən: təkrar bazar 1,817,756,154 4,384 7,542,557 18.19