Banker.az Azərbaycanda sığorta şirkətlərinin 2020-ci il üzrə dövlətə ödədiyi xalis mənfəət vergisinin həcminə görə renkinqini təqdim edir:

Qeyd: balansında yığılmış zərər olan sığorta şirkətləri bu vergi ödənişindən azaddır.