Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Bakı Fond Birjasında (BFB) qiymətli kağızlar üzrə keçirilən əməliyyatların ümumi həcmi 8 572 178 846 manat təşkil edib ki, bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 22,1% azdır.

BFB-dən “APA-Economics”ə verilən məlumata görə, nəticə olaraq, ümumi təkrar bazar üzrə ticarət həcmində 42%, korporativ qiymətli kağızlar bazarı üzrə 81%, repo əməliyyatları üzrə isə 64%, səhmlər üzrə ilkin bazarda 100 misli, səhmlər üzrə təkrar bazarında isə 8,5 misli qədər artın qeydə alınıb.

Sentyabr ayının son ticarət günü üzrə BFB-nin kapitalizasiyası ilin əvvəlinə nisbətən 10% artaraq 2 705 321 341 manat təşkil edib.

BFB-nin ticarət dövriyyəsinin cədvəli:

Bazarlar / Əməliyyatlar

30.09.2020-ci il tarixinə

30.09.2020-ci il tarixinə

 Əqdlərin həcmi (manatla)

 Əqdlərin sayı

Əqdlərin orta günlük** həcmi (manatla)

 Əqdlərin orta günlük sayı

1. Dövlət qiymətli kağızları

5,657,261,602

1,221

32,143,532

6.9

1.1. İlkin bazar

5,018,684,331

778

28,515,252

4.4

Dövlət istiqrazları (AR Maliyyə Nazirliyi)

711,390,226

257

4,041,990

1.5

ARMB* qiymətli kağızları

4,307,294,105

521

24,473,262

3.0

1.2. Təkrar bazar

638,577,271

443

3,628,280

2.5

Dövlət istiqrazları

383,203,186

408

2,177,291

2.3

ARMB qiymətli kağızları

255,374,085

35

1,450,989

0.2

2. Korporativ qiymətli kağızlar

1,535,436,099

1,730

8,724,069

9.8

2.1. İlkin bazar

227,864,294

120

1,294,683

0.7

2.1.1. Səhmlər

30,000,000

53

170,455

0.3

2.1.2. İstiqrazlar

197,864,294

67

1,124,229

0.4

–  İpoteka istiqrazları

175,666,591

10

998,106

0.1

–  Digər istiqrazlar

22,197,703

57

126,123

0.3

2.2. Təkrar bazar

1,307,571,805

1,610

7,429,385

9.1

2.2.1. Səhmlər

14,471,078

1,246

82,222

7.1

2.2.2. İstiqrazlar

1,293,100,727

364

7,347,163

2.1

–  İpoteka istiqrazları

1,272,366,478

77

7,229,355

0.4

–  Digər istiqrazlar

20,734,250

287

117,808

1.6

3. Repo əməliyyatları

1,379,481,145

881

7,837,961

5.0

Dövlət istiqrazları üzrə

1,280,458,092

833

7,275,330

4.7

ARMB qiymətli kağızları üzrə

62,374,621

19

354,401

0.1

Korporativ qiymətli kağızlar üzrə

36,648,431

29

208,230

0.2

Cəmi (1+2+3)

8,572,178,846

3,832

48,705,562

21.8

  –  o cümlədən: ilkin bazar   

5,246,548,625

898

29,809,935

5.1

  –  o cümlədən: təkrar bazar

1,946,149,076

2,053

11,057,665

11.7

* ARMB – Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı

** Tircarət günlərinin sayı – 176 gün