Azərbaycanda mənzil-tikinti kooperativlərinin fəaliyyəti ilə bağlı mənzil qanunvericiliyinin tələblərinin pozulmasına görə cərimələrin sərtləşdirilməsi təklif olunur. Parlamentdən  İnzibati Xətalar Məcəlləsində müvafiq dəyişikliklərin edilməsi gözlənilir.

 

Dəyişikliklərə əsasən, Məcəlləyə 393-1-ci maddənin (Mənzil qanunvericiliyinin pozulması) əlavə edilməsi təklif edilir.

 

Kooperativ binanın tikintisi və (və ya) yenidən qurulması tam başa çatdıqdan və həmin binada mövcud olan yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin ümumi sayının əlli faizindən çoxuna mülkiyyət hüququ mənzil-tikinti kooperativinin üzvlərinə keçdikdən sonra bir ay müddətində mənzil-tikinti kooperativinin qanunla müəyyən olunmuş qaydada ləğvi və ya mənzil mülkiyyətçilərinin müştərək cəmiyyətinə çevrilməsi barədə qərar qəbul edilməməsinə və ya qəbul edilmiş həmin qərarla bağlı hüquqi şəxslərin qeydiyyatı haqqında qanunvericiliyə uyğun olaraq zəruri tədbirlərin görülməməsinə görə – vəzifəli şəxslər 2000 manat məbləğində, hüquqi şəxslər 5000 manat məbləğində cərimə edilir.

 

Çoxmənzilli binanın idarəetmə üsulunun seçilməsi məsələsinin həlli üçün həmin binanın yerləşdiyi ərazinin bələdiyyəsi tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi ilə müəyyən olunmuş qaydada tədbirlərin görülməməsinə görə – vəzifəli şəxslər 300 manatdan 500 manatadək məbləğdə cərimə edilir (maddə 393-1.2).

 

Məcəlləyə daxil edilməsi təklif edilən 393-1.3-ci maddə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qaydanı pozmaqla, çoxmənzilli binanın idarə edilməsi, habelə həmin qaydanın müddəalarının (o cümlədən, həmin qaydada edilən sonrakı dəyişikliklərin) çoxmənzilli binanın idarə edilməsi müqaviləsində əks etdirilməməsinə görə -vəzifəli şəxslər 500 manatdan 800 manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər 1500 manatdan 2500 manatadək məbləğdə cərimə edilməsini nəzərdə tutur.

 

İnzibati Xətalar Məcəlləsinə, həmçinin ağır xroniki xəstəliklərə düçar olmuş şəxsin sosial kirayə müqaviləsinə əsasən yaşadığı və ya köçdüyü yaşayış sahəsinin ikinci əldən kirayəyə verilməsinə, mənzil qanunvericiliyinin pozulmasına və çoxmənzilli binanın sahə mülkiyyətçilərinə Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi ilə müəyyən olunmuş qaydada binanın idarə edilməsi üsulunun seçilməsində maneçilik törədilməsinə görə cərimə sanksiyalarının tətbiqini nəzərdə tutan maddələrin əlavə edilməsi təklif olunur.