Azərbaycanda 30 bankdan faiz gətirən aktivlərin dəyərsizləşməsi üzrə gəlir və zərrə edən bankların RENKİNQİ: